Zmiany dotyczące zasad opodatkowania działalności prowadzonej w formie spółek nieposiadających osobowości prawnej zostały wprowadzone ustawą z 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zmiany te zostały zaproponowane przez rząd i jak wynika z uzasadnienie projektu, związane jest z problemami interpretacyjnymi, które pojawiały się w dotychczasowej praktyce stosowania tych ustaw w zakresie opodatkowania dochodów wspólników spółek niebędących osobami prawnymi.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Wniesienia wkładu

Kontynuacji amortyzacji

Zbycia wkładu

Likwidacji spółki

Wystąpienia wspólnika

Ustalenia dochodu

Zwrotu wkładów

Skutków nowelizacji

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zmienią się zasady rozliczenia spółek osobowych w 2011 roku.