Głównym etapem zamknięcia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest sporządzenie spisu z natury. Podatnik, zamykając księgę podatkową, musi kolejno sporządzić remanent. Następnie wycenić towary i materiały objęte spisem. A na końcu wpisać wartość spisu z natury do księgi i dokonać rocznego rozliczenia podatkowego.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Remanentu na dzień 31 grudnia

Pozycji obowiązkowych

Wyceny wartości remanentu

Poprawiania błędów

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak właściwie przygotować się do zamknięcia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.