Czy ulgę prorodzinną uwzględni rozwodnik

Rodzice małoletniej córki w tym roku uzyskali rozwód. Oboje zachowali prawo do wykonywania władzy rodzicielskiej. Ustalili zasady kontaktów z dzieckiem, które mieszka z matką. Czy ulga przysługuje obojgu rodzicom w równych częściach?

Czy rodzic stracić ulgę prorodzinną na dziecko

Dorosły syn podatniczki jest niepełnosprawny. Pobiera rentę socjalną. Od lipca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na tworzeniu stron internetowych. W urzędzie skarbowym zgłosił opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym. Syn zdobywa dopiero pierwsze zlecenia i do tej pory nie uzyskał dochodu. Czy matka zostanie pozbawiona ulgi na syna?

Czy przerwa w nauce zmniejsza odliczenie

Córka podatników w styczniu przerwała studia na krajowej uczelni i od marca podjęła studia zagraniczne. Czy można odliczyć część ulgi w zeznaniu rocznym?

Czy dochody dziecka wyłączają odliczenie

Syn podatników w styczniu 2010 r. ukończył 16 lat. W wakacje wykonywał prace dorywcze na umowy-zlecenia i uzyskiwał z tego tytułu dochody. Czy zarobek dziecka pozbawia prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej?

Czy dochody z giełdy wliczać do limitu

Podatnicy mają syna, który studiuje. Syn ma prawo do renty rodzinnej po ojcu. W tym roku uzyskał też dochody na giełdzie w wysokości 2 tys. zł. Czy matka może odliczyć ulgę na syna?

Czy ulga przysługuje na wnuka podatnika

Rodzice mają na utrzymaniu dorosłą córkę, która we wrześniu wyszła za mąż i urodziła dziecko. Mąż wyjechał za granicę. Córka studiuje i nie pracuje. Pozostaje na utrzymaniu rodziców, podobnie jak wnuk. Czy w zeznaniu podatkowym mogą odliczyć ulgę na wnuka?

Czy odliczenie zależy od wieku dziecka

Studiująca córka we wrześniu 2010 r. ukończyła 25 lat. Czy rodzice mają prawo do ulgi?

Czy praca na etacie uprawnia do ulgi

Podatnik pracuje na etacie, a od października prowadzi również działalność opodatkowaną kartą podatkową. Czy odliczy ulgę na dziecko?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak korzystać z ulgi prorodzinnej.