Czy remont mieszkania wpłynie na PIT

Podatniczka ma na utrzymaniu 96-letnią matkę – osobę niepełnosprawną, która od ponad 30 lat posiada orzeczoną I grupę inwalidzką oraz orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Jej dochód z renty wyniósł w 2009 roku 8023,58 zł. W celu ułatwienia matce wykonywania podstawowych czynności życiowych i zapewnienia godziwych warunków funkcjonowania podatniczka dokonała modernizacji parteru budynku mieszkalnego, który zamieszkuje tylko jej matka. W wydzielonym pomieszczeniu zainstalowany został panel prysznicowy oraz WC. Ponadto zmodernizowano ogrzewanie z węglowego na gazowe. Matka podatniczki nie jest zdolna do palenia w piecu. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 15 tys. zł. Czy tego typu wydatki można odliczyć od dochodu?

Czy wszystkie wydatki można odliczać

Podatniczka jest osobą niepełnosprawną. W rozliczeniu PIT za 2010 rok po raz pierwszy chce skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Czy dochód może pomniejszyć o każdy poniesiony wydatek?

Czy musi być orzeczona niepełnosprawność

W listopadzie 2010 r. podatnik stanie przed komisją lekarską, która orzeka o stopniu niepełnosprawności. Czy do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej konieczne jest posiadanie takiego orzeczenia?

Czy odliczenie na leki jest limitowane

Podatniczka jest inwalidką II grupy. W celu powstrzymania choroby (postępująca utrata wzroku) lekarz specjalista zlecił jej systematyczne stosowanie leku w postaci iniekcji do wnętrza oka. Podatniczka ponosi wydatki na zakup leku i jego podanie. Czy odliczenie od dochodu wydatków na zakup leków jest w jakiś sposób limitowane?

Czy dofinansowanie ogranicza ulgę

Zakład pracy niepełnosprawnej pracownicy pokrywa połowę jej miesięcznych wydatków na rehabilitację. Czy taka pomoc od szefa wpływa na prawo do uwzględniania w zeznaniu podatkowym ulgi rehabilitacyjnej?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak odliczyć koszty rehabilitacji.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.