Przedsiębiorcy będący zarówno osobami fizycznymi, jak i osobami prawnymi mogą pomniejszyć dochód o wartość przekazanej darowizny na cele pożytku publicznego, ale tylko ściśle określonej grupie podmiotów. Kwestia odliczenia od dochodu wartości darowizny przekazanej dla szkoły czy placówki oświatowej uzależniona jest od statusu prawnego obdarowanej szkoły, w szczególności tego, czy jest ona finansowana ze środków publicznych.

O statusie organizacyjno-prawnym szkół stanowią przepisy ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z tą ustawą szkoła (w tym przedszkole) i placówka (placówki oświatowo-wychowawcze) może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

Szkoła i placówka co do zasady może być zakładana i prowadzona przez: jednostkę samorządu terytorialnego, inną osobę prawną, osobę fizyczną.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Placówek publicznych

Rozliczenia VAT

Konieczności posiadania dokumentacji

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć darowizny dla szkół.