Przedsiębiorcy, rozliczający uzyskiwane przychody na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składają zeznanie roczne na druku PIT-28. Czas na jego złożenie mają do 31 stycznia roku następnego po roku, którego dotyczy rozliczenie. W rozliczeniu za 2009 rok będzie to 31 stycznia 2010 r., przy czym w 2010 roku, 31 stycznia to niedziela. W związku z tym – na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej – termin ten zostaje przesunięty na pierwszy dzień roboczy, czyli poniedziałek, 1 lutego 2010 r.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć ryczałt z działalności