Przedsiębiorca ma do wyboru kilka form złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Może osobiście złożyć wniosek EDG-1 w formie papierowej w urzędzie miasta lub gminy. Jeśli jednak nie chce lub nie może pójść do urzędu, może wysłać zgłoszenie listem poleconym. W tym wypadku wraz z listem powinien przesłać notarialne poświadczenie podpisu.

Kolejną możliwością jest złożenie wniosku za pośrednictwem mediów elektronicznych, ale wówczas trzeba posiadać bezpieczny podpis kwalifikowany. Jeśli bowiem przedsiębiorca wyśle pocztą list polecony wraz z wnioskiem lub list elektroniczny bez bezpiecznego podpisu kwalifikowanego, to urząd i tak wezwie go, by osobiście złożył podpis.

Wreszcie wniosek o wpis do ewidencji można złożyć poprzez pełnomocnika. Jeśli pełnomocnik zaniesie go osobiście do urzędu, wystarczy pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej, jeśli zechce przesłać go listem poleconym, konieczne będzie pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub notarialne poświadczenie podpisu przedsiębiorcy bądź pełnomocnika.