Telepraca to w uproszczeniu forma organizacji pracy polegająca na świadczeniu pracy poza siedzibą przedsiębiorstwa, jednak w kontakcie z przełożonymi i współpracownikami za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych. Telepraca staje się coraz powszechniejsza, bo pozwala na redukcję kosztów pracodawcy np. związanych z wynajmem powierzchni biurowych.

Jednak z wykonywaniem pracy w tej formie wiążą się pewne obowiązki zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Najwięcej trudności sprawia właściwe rozliczenie wydatków ponoszonych przez pracownika w związku ze świadczeniem telepracy.

PRZYKŁAD: Rezygnacja z telepracy

Pracownik zawarł w trakcie zatrudnienia ze swoim pracodawcą umowę o telepracę. Jednak po miesiącu stwierdził, że jest to dla niego złe rozwiązanie. Czy może zrezygnować z telepracy?

Tak. W terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia pracy w formie telepracy w trakcie zatrudnienia każda ze stron może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Strony ustalają termin, od którego nastąpi przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek telepracownika zostanie złożony po upływie trzech miesięcy, pracodawca powinien – w miarę możliwości – uwzględnić ten wniosek.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.