Kontrola podatkowa to obok czynności sprawdzających czy postępowania podatkowego jedno z narzędzi, które może zastosować urząd skarbowy w celu sprawdzenia podatnika. Warto poznać prawa i obowiązki zarówno urzędników, jak i podatników w czasie kontroli podatkowej. Pozwoli to na bezproblemowe przebrnięcie przez czynności fiskusa.

Cel kontroli

Organy podatkowe I instancji – czyli urzędy skarbowe – przeprowadzają kontrolę podatkową u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych. Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

W pewnych sytuacjach kontrolę podatkową może również przeprowadzić minister finansów. Celem ministerialnej kontroli jest sprawdzenie stosowania uznanej przez ten organ metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

Ważne

Kontrolę podatkową podejmuje się z urzędu

Można tu zadać pytanie, czym właściwie jest kontrola podatkowa. Odpowiedzi na nie udzielił WSA w Białymstoku w wyroku z 14 listopada 2007 r. (sygn. akt I SA/Bk 498/07), w którym sąd wyjaśnił, że czynności kontroli podatkowej stanowią tylko pewną fazę postępowania kontrolnego prowadzonego przez organ kontroli skarbowej. Również po zakończeniu czynności kontroli podatkowej organ kontroli skarbowej może podejmować czynności wyjaśniające i dowodowe. Ważne jest, aby przed zakończeniem całego postępowania kontrolnego organ kontroli skarbowej wziął pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, w tym składane przez stronę wyjaśnienia.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.