Nadpłata w podatku może powstać z różnych przyczyn. Przykładowo podatnik może wpłacić podatek za wysoki lub nienależny, płatnik może pobrać za wysoką zaliczkę na podatek. Gdy do powstania nadpłaty w podatku już dojdzie, urząd skarbowy musi zwrócić ją podatnikowi w określonych prawem terminach. Jeśli tego nie zrobi, podatnik ma narzędzia, które pozwolą mu wyegzekwować należne środki. Takim narzędziem jest np. ponaglenie urzędu.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.