PORADA

Podatnik otrzymał z ZUS zwrot zasiłku chorobowego. Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwota zwrócona przez ZUS, obejmująca nienależnie pobrany zasiłek chorobowy, podatek i odsetki, które podatnik wpłacił na konto ZUS na podstawie nieprawomocnej decyzji?

Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu m.in. dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika.

Według Pawła Małeckiego, doradcy podatkowego z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Pama w Poznaniu, kwoty zwrotu będą nieopodatkowane przy jednym założeniu - że podatnik nie skorzystał z art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), pozwalającego na odliczenie od podstawy opodatkowania dokonanych w danym roku podatkowym nienależnych świadczeń.

- Zatem w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym podatnik otrzymał zwrot przez ZUS zasiłku chorobowego, przychód podatkowy nie wystąpi - podkreśla Paweł Małecki.

Dodaje, że jest to tylko zwrot opodatkowanych uprzednio świadczeń.

- Podobnie odsetki w momencie zapłaty do ZUS nie stanowiły kosztu podatkowego i zwrot takich odsetek nie stanowi przychodu podatkowego - argumentuje ekspert.