Podatnik przekazał pieniądze na remont kościoła i zakup wyposażenia do dobudowanej kaplicy.

- Czy z tytułu takiej darowizny przysługuje mi jakaś ulga podatkowa - pyta pan Mikołaj z Ełku.

Darowizny na rzecz kultu religijnego można odliczyć od dochodu. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć 6 proc. dochodu.

Ustawa o PIT nie precyzuje, co należy rozumieć przez pojęcie cel kultu religijnego. Z praktyki organów podatkowych wynika, że w ramach tej ulgi można odliczyć darowizny przekazane na budowę czy remont kościoła, a także zakup wyposażenia do świątyni i przedmiotów liturgicznych.

Podobnie jak w przypadku pozostałych limitowanych darowizn, odliczenie z tytułu darowizny na cele kultu religijnego można uwzględnić w rocznym PIT, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

W przypadku darowizny innej niż pieniężna konieczny jest dokument, z którego wynika wartość przekazanej darowizny.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).