Podatnik w 2004 roku zaciągnął kredyt refinansowy na spłatę kredytu na budowę domu, przez co stracił prawo do ulgi odsetkowej. Inwestycja została zakończona w 2007 roku.

- Czy po zmianie przepisów odliczę spłacone odsetki od kredytu refinansowego - pyta pan Maciej z Konstancina.

Odsetki od kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego i od każdego kolejnego kredytu refinansowego zapłacone w latach 2002-2007 w związku z inwestycją zakończoną przed 1 stycznia 2008 r. podlegają odliczeniu w ramach ulgi odsetkowej.

Do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2008 r. mają zastosowanie nowe regulacje pozwalające osobom, które nabyły prawo do ulgi odsetkowej, odliczać odsetki od kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego.

Ustawodawca zagwarantował podatnikom prawo od odliczenia odsetek od kredytów refinansowych w przypadku inwestycji zakończonych przed 2008 rokiem. Dzięki temu podatnik, który zakończył np. inwestycję budowlaną w 2007 roku i nie mógł odliczyć odsetek na spłatę kredytu refinansowego w zeznaniu składanym za 2007 rok, będzie mógł to zrobić teraz.

Zgodnie z nowymi przepisami odsetki od kredytu refinansowego zapłacone w latach 2002-2007 w związku z inwestycją zakończoną przed 1 stycznia 2008 r. podlegają odliczeniu na zasadach określonych w ustawie o PIT w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. od dochodu (przychodu) uzyskanego w roku 2008 lub 2009.

Podatnicy mogą odliczyć takie odsetki w rozliczeniu podatkowym za rok 2008, za który zeznanie składane jest do 30 kwietnia 2009 r., albo za 2009 rok, za który zeznanie będzie składane do 30 kwietnia 2010 r. W przypadku kredytów (pożyczek) refinansowych zaciągniętych dla inwestycji mieszkaniowych zakończonych przed 1 stycznia 2008 r. zachowano więc dwuletni okres na odliczenie spłaconych odsetek.

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 26b ust. 6 i 7 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., odsetki od kredytu (pożyczki) zapłacone przed rokiem zakończenia inwestycji również mogą być odliczone w okresie dwuletnim, tj. dochodu uzyskanego w roku, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki lub w roku po nim następującym.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 7 ust. 1b ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1316).