Czy małżonek odpowiada za długi

Żona podatnika nie płaciła przez trzy lata podatków. Czy mąż może odpowiadać za zaległości żony?

Tak

Podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. Organ podatkowy może więc zabezpieczyć również majątek małżonka, jeśli istnieje ryzyko, że podatki nie zostaną zapłacone. Warto wiedzieć, że skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem: zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej; zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu; ustania wspólności majątkowej w przypadku ubezwłasnowolnienia małżonka; uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji.

Podstawa prawna

● Art. 26, art. 29 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  • Czy decyzja o zabezpieczeniu wygasa
  • Czy ustawa określa formy zabezpieczeń
  • Czy można zająć nieruchomości
  • Czy musi być podstawa prawna dla hipoteki
  • Czy urząd może wymagać księgi
  • Czy można dokonać wypisu z zastawu
  • Czy wyprzedaż majątku interesuje fiskusa
  • Czy podatnik składa oświadczenie
  • Czy jest prowadzony rejestr zastawów