Czy wliczyć w koszty cały czynsz

Jestem samozatrudnionym, rozliczam się w formie księgi. Działalność prowadzę poza miejscem zamieszkania, w wynajętym lokalu. Jednocześnie w nim mieszkam. Czy w koszty mogę wliczyć cały czynsz?

Nie

Gdy wykorzystujemy na działalność część mieszkania, w koszty wliczamy część opłat za najem, proporcjonalnie do udziału powierzchni wykorzystywanej na potrzeby działalności w stosunku do powierzchni całego mieszkania.

W przypadku najmu w całości na cele działalności gospodarczej wszystkie wydatki na lokal - od czynszu po opłaty eksploatacyjne, jeśli tylko zgodnie z umową najmu obciążają one najemcę - są kosztem uzyskania przychodu. Kwalifikuje się je w koszty na podstawie umowy najmu, do której za poszczególne miesiące warto odwołać się w rachunkach lub fakturach wystawianych przez wynajmującego. Te ostatnie zaś są dowodem księgowym, na podstawie którego następuje ich zaewidencjonowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

W koszty prowadzonej działalności zaliczamy także wydatki związane z opłatami za czynsz. Możemy mieć tutaj do czynienia z dwoma przypadkami: lokal jest w całości przeznaczony na działalność gospodarczą albo na cele działalności gospodarczej wykorzystujemy tylko część mieszkania. W pierwszym przypadku sprawa jest jasna: kontrahent wystawia nam fakturę lub rachunek, które stanowią podstawę do zaksięgowania całej kwoty (brutto lub netto, w zależności od tego, czy mamy prawo do odliczenia VAT) w koszty. Czynimy to w kolumnie 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Podstawa prawna

● Rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Umowa agencyjna: czy prowadzić księgę

Czy zakup paliwa jest kosztem

Kto ma prawo do zryczałtowanych kosztów

Kto musi płacić składki na ZUS

Czy odsetki od prywatnego kredytu są kosztem

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej