Czy w PIT-37 rozlicza się tylko indywidualnie

Podatniczka i jej mąż w 2008 roku byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Chcą rozliczyć się wspólnie w deklaracji PIT. Czy zeznanie PIT-37 służy tylko do rozliczenia indywidualnego?

Nie

Formularz PIT-37 jest przeznaczony zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. w Islandii, Norwegii lub Liechtensteinie) albo w Konfederacji Szwajcarskiej, które przychody opodatkowują przy zastosowaniu skali podatkowej.

Podstawa prawna

• Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

  • Czy ważny jest cel składania zeznania
  • Czy koszty dotyczą danego roku
  • Czy trzeba wykazać kwoty z PIT-R
  • Czy uwzględnia się koszty zryczałtowane
  • Czy przy uldze na internet składać PIT-37
  • Czy jest oddzielne pole na wpis 1 proc. podatku

Zobacz więcej w e-wydaniu Gazety Prawnej