Złożenie rozliczenia rocznego to jeden z podstawowych obowiązków podatnika. Często zdarza się, że dorastające dzieci uzyskują własne dochody. Warto przypomnieć, kiedy zarobione przez nie pieniądze wykazuje się w PIT rodziców, a kiedy dziecko należy rozliczyć oddzielnie.

Zasada ogólna

Ustawodawca nie wymaga od małoletnich dzieci samodzielnego rozliczenia z podatku. Zasadniczo dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych są doliczane do dochodu rodziców i są rozliczane w ich zeznaniach rocznych. Jednak ustawa określa też sytuacje, w których rodzic ma obowiązek sporządzić zeznanie za dziecko, a także, kiedy dziecko samo wypełnia PIT.

Doliczanie dochodów dziecka do dochodów rodziców jest uzależnione od wieku dziecka. Ustawa mówi o dochodach małoletnich dzieci. Zgodnie z kodeksem cywilnym dziecko małoletnie to dziecko do uzyskania pełnoletności. Pełnoletność dziecko osiąga po ukończeniu 18 lat. Ale nie tylko. Małoletnie dziecko uzyska pełnoletność przez zawarcie małżeństwa. Inaczej mówiąc, osoba, która zawarła związek małżeński, mimo nieukończenia 18 lat będzie traktowana w świetle prawa jak osoba dorosła, pełnoletnia. Co więcej, nie utraci tego statusu, nawet jeśli małżeństwo zostanie unieważnione.

Zobacz pełną treść artykułu w eGP.