Inwestor w zeszłym roku sprzedał certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego (FIZ), które nabył kilka lat temu. Nie dokonał jednak umorzenia certyfikatów za pośrednictwem funduszu, ale sprzedał certyfikaty na giełdzie papierów wartościowych. Cena rynkowa certyfikatu była bardziej korzystna dla inwestora niż przy wycenie certyfikatu dokonywanej przez fundusz.

- Czy od przychodu z takiej transakcji muszę odprowadzić podatek - pyta pan Bogdan z Katowic.

Tak. Przy sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych na giełdzie przychód z tego tytułu powinien zostać rozliczony samodzielnie przez podatnika.

Obowiązek taki wynika z tego, że certyfikaty inwestycyjne są papierami wartościowymi. Certyfikaty mogą być więc notowane na rynku regulowanym, gdzie ich cena jest kształtowana przez sprzedających i kupujących i dlatego może odbiegać od oficjalnej wyceny określanej w okresach przez towarzystwo zarządzające funduszem.

Sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych notowanych na giełdzie papierów wartościowych wymaga dokonania zlecenia z indywidualnego rachunku maklerskiego inwestora. W takim przypadku płatnik nie odprowadza 19-proc. podatku, a przychód z takiej transakcji powinien zostać wykazany w informacji PIT-8C wysyłanej inwestorom przez biura maklerskie do końca lutego. Na podstawie tych danych inwestor będzie mógł właściwie obliczyć podatek w zeznaniu rocznym PIT-38.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).