Podatniczka wpłaciła w tym roku określoną sumę na rzecz parafii na prowadzony przez Kościół zakład dla samotnych osób starszych.

- Czy taką darowiznę można odliczyć w zeznaniu podatkowym - pyta pani Janina z Leszna.

W rozliczeniu za 2008 rok można odliczyć tzw. darowizny kościelne.

Celem darowizny kościelnej odliczanej od dochodu bez limitu musi być działalność charytatywno-opiekuńcza kościelnej osoby prawnej. Tak zwanej darowizny kościelnej nie należy mylić z darowizną na cele kultu religijnego. Ich zakres jest inny. Ponadto darowizny kościelne są odliczane na podstawie odrębnych ustaw, a wysokość odliczenia w przeciwieństwie do darowizn na cele kultu religijnego nie jest limitowana.

Podstawowym warunkiem zastosowania odliczenia jest przekazanie darowizny na kościelne cele charytatywno-opiekuńcze za pokwitowaniem. Na przykład działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła katolickiego obejmuje m.in. prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki, prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek. Wpłaty na rzecz parafii związanej z jej bieżącą działalnością, np. prace remontowe, nie będą zatem podlegały odliczeniu w ramach darowizny kościelnej. Drugim warunkiem jest uzyskanie od kościelnej osoby prawnej sprawozdania ze zużycia środków w terminie dwóch lat od dnia przekazania darowizny. W przeciwnym wypadku konieczna będzie korekta zeznania, w którym odliczenie zostało uwzględnione.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 55 ust. 7 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 29, poz. 154 z późn. zm.).

Art. 40 ust. 7 ustawy z 4 lipca 1991 r. o stosunku państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz.U. nr 66, poz. 287 z późn. zm.).