PORADA

W rozliczeniu za 2007 rok podatnicy nadal mogą korzystać z dwóch rodzajów odliczeń darowizn na kościół. Podstawą do odliczenia darowizny limitowanej jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozwala ona odliczyć darowiznę na cele kultu religijnego. Limit wszystkich darowizn w roku wynosi 6 proc. dochodu.

Podatnik może też odliczyć darowiznę przekazaną na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnej osoby prawnej. Tu limitu nie ma. Od 2006 roku obie darowizny muszą być udokumentowane dowodem wpłaty na konto obdarowanego.

Marek Jarocki, menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young, wyjaśnia, że jeden tytuł wpłaty może dokumentować odliczenia na oba cele objęte ulgą.

- Część można rozliczyć w granicach 6-proc. limitu jako darowiznę na cele kultu religijnego, a resztę jako darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą - mówi Marek Jarocki.

Jednak ekspert zastrzega, że z opisu przelewu powinno wyraźnie wynikać, jaka kwota została przekazana na cel kultu religijnego, a jaka na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

- Wobec braku wyraźnego rozróżnienia powstanie istotna wątpliwość dowodowa, która w szczególności w odniesieniu do darowizn na rzecz kultu religijnego może uniemożliwić skorzystanie z ulgi - podkreśla Marek Jarocki.

6 proc. dochodu można odliczyć w ramach darowizny limitowanej