Z dniem 1 grudnia 2008 r. z ustawy o VAT zostały wykreślone przepisy dotyczące dodatkowego zobowiązania podatkowego ustalanego w wysokości 30 proc. zaniżenia zobowiązania podatkowego lub zawyżenia wnioskowanej kwoty zwrotu (tzw. sankcja VAT).

- Czy w przypadku postępowania w zakresie dodatkowego zobowiązania w VAT, które zostało wszczęte przed 1 grudnia i nie zakończyło się przed tą datą, można wymierzyć sankcję - pyta pan Janusz z Kalisza.

Nie. Nie można wymierzyć sankcji.

Nowelizacja ustawy o VAT z 7 listopada 2008 r., która zniosła przepisy dotyczące wymierzania sankcji (dotychczasowy art. 109 ust. 4-8 ustawy o VAT), określiła również zasady postępowania w przypadku postępowań, które rozpoczęły się przed dniem jej wejścia w życie i wiążą się z kwestią ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Zgodnie z art. 13 nowelizacji do postępowań wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem jej wejścia w życie (tj. 1 grudnia 2008 r.) stosuje się przepisy art. 109-111 ustawy w brzmieniu znowelizowanym. Oznacza to, że sankcja nie może być wymierzana także w stosunku do postępowań wszczętych przed 1 grudnia, ale niezakończonych decyzją ostateczną przed tą datą.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 1 pkt 56 lit. b), art. 13 ustawy z 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1320).