Podatniczka kupiła mieszkanie w 2008 roku. Zameldowała się w nim na pobyt stały, żeby przy jego sprzedaży móc skorzystać z ulgi meldunkowej.

- Ulga meldunkowa miała zostać zlikwidowana od 1 stycznia 2009 r. Czy to już pewne - pyta pani Małgorzata z Warszawy. Dodaje, że pytała o to już w trzech urzędach skarbowych i nikt nie potrafił udzielić jej odpowiedzi.

Tak, sprawa jest już przesądzona.

Od 1 stycznia 2009 r. z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znika ulga meldunkowa. Nie oznacza to jednak, że nie będzie ona mogła być stosowana po tej dacie. Zgodnie z przepisami przejściowymi do nowelizacji ustawy o PIT, z ulgi meldunkowej będą mogli korzystać - również od 1 stycznia 2009 r. - podatnicy, jeśli do 31 grudnia 2008 r. nabędą prawo do tego zwolnienia. Pojawia się tu pytanie, co oznacza nabyć prawo do ulgi meldunkowej. Otóż podatnicy, którzy będą chcieli od 1 stycznia 2009 r. skorzystać z ulgi meldunkowej przy sprzedaży nieruchomości, będą musieli kupić tę nieruchomość przed końcem 2008 roku i zameldować się w niej na pobyt stały. Wtedy bowiem przy sprzedaży nieruchomości będzie trzeba stosować przepisy ustawy o PIT, które obowiązywały w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.

Warto tu przypomnieć, że aby skorzystać z ulgi meldunkowej przy sprzedaży nieruchomości, trzeba być w niej zameldowanym na pobyt stały przez co najmniej 12 miesięcy. O korzystaniu z tego zwolnienia od PIT trzeba powiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonywane jest zbycie nieruchomości. Jeśli na przykład mieszkanie zostanie sprzedane w 2009 roku, to oświadczenie o korzystaniu z ulgi meldunkowej trzeba złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej 30 kwietnia 2010 r.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 8 ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1316).