Podatnik wychowuje dwie niepełnosprawne córki. Jedna z nich otrzymuje rentę socjalną. Była żona podatnika na obie córki wpłaca co miesiąc po 500 zł alimentów.

- Czy alimenty na rzecz córki, która jednocześnie pobiera rentę socjalną, są zwolnione z podatku - pyta pan Kazimierz z Miechowa.

Tak. Alimenty dla dziecka, które pobiera rentę socjalną, są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

To zwolnienie ma już zastosowanie do rozliczenia podatkowego za 2008 rok. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są alimenty:

a) na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, b) na rzecz innych osób niż wymienione w lit. a), otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 1 pkt 11 ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1316).