ORZECZENIE

Podatnik otrzymał darowiznę od matki i w terminie zawiadomił o tym urząd skarbowy oraz przedłożył dowody wpłaty pieniędzy na rachunek bankowy. Fiskus odmówił zastosowania ulgi z tytułu darowizny przez osobę najbliższą. Stwierdził, że to osoba trzecia dokonała wpłaty. Podatnik nie zgodził się z tym, twierdząc, że taki obowiązek nie wynika z przepisów. Sprawa trafiła do WSA, który oddalił skargę twierdząc, że darczyńca nie wpłacił darowizny na rachunek nabywcy, co było konieczne dla udowodnienia jej dokonania przez konkretnego darczyńcę, będącego dla beneficjenta osobą najbliższą. Nie jest to wymóg ustawowy, lecz konieczny dla identyfikacji darczyńcy i skorzystania z ulgi. Podatnik tego nie spełnił, więc wymierzono podatek według stawek dla osób trzecich.

Sygn. akt I SA/Gd 506-507/08

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24