Problem dotyczy tego, czy akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej (niezależnie od tego, czy płaci PIT, czy CIT) prowadzi działalność gospodarczą i czy wobec tego ma obowiązek – jak każdy przedsiębiorca – co miesiąc samodzielnie obliczać przychody, koszty i odprowadzać zaliczki na podatek. Jeśli zaś go nie ma, to czy rozlicza przychód dopiero wtedy, kiedy otrzyma dywidendę od spółki.

W uchwale w sprawie CIT NSA uznał jednoznacznie, że przedsiębiorstwo, które ma status akcjonariusza w SKA, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie ma obowiązku płacić bieżących zaliczek. Przychód taki firma uzyskuje dopiero w dniu otrzymania dywidendy i dopiero wtedy uiszcza podatek.

Po uchwale minister finansów musiał dostosować stanowisko podległych mu urzędów do poglądu NSA. 11 maja 2012 r. wydał interpretację ogólną (nr DD5/033/1/12/KSM/DD-125). Obejmuje ona jednak nie tylko akcjonariuszy – podatników CIT, ale również akcjonariuszy – podatników PIT. W interpretacji minister stwierdził, że także osoby fizyczne nie muszą odprowadzać zaliczek na podatek, a ich przychód powstaje na analogicznych zasadach jak w przypadku akcjonariuszy, którzy są osobami prawnymi – czyli tak, jak stwierdził NSA w uchwale z 16 stycznia.

Wydawało się więc, że problem opodatkowania obu grup akcjonariuszy SKA został ostatecznie rozstrzygnięty. Niestety nie. NSA ma jednak inny pogląd w sprawie akcjonariuszy płacących PIT. 23 października 2012 r. jeden ze składów sędziowskich wydał wyrok (sygn. II FSK 382/11), w którym orzekł, że osoba fizyczna będąca akcjonariuszem SKA musi płacić zaliczki na PIT. Wyrok ten zaprzeczył wcześniej przyjmowanym poglądom w NSA, że akcjonariusz rozlicza podatek dopiero w momencie wypłaty dywidendy (tak uznawał NSA przez ostatnie kilkanaście miesięcy, m.in. w wyroku z 5 maja 2011 r., sygn. II FSK 2126/09, czy z 26 kwietnia 2012 r., sygn. II FSK 1070/10).

Uchwały NSA w sprawie zaliczek na PIT można spodziewać się za kilka miesięcy. Jeśli byłaby ona korzystna dla fiskusa (tj. że akcjonariusz ma płacić zaliczki), niewykluczone, że minister finansów zmieni interpretację ogólną.

ORZECZNICTWO

Postanowienie NSA z 18 grudnia 2012 r., II FSK 754/11.