Skarżąca spółka prowadziła restaurację serwującą posiłki kuchni wietnamskiej. Funkcjonowały w niej dwie oddzielne karty dań: na miejscu i na wynos. Jej zdaniem prowadzenie restauracji jest świadczeniem usług związanych z wyżywieniem, które są oznaczone w klasyfikacji statystycznej jako ex 56a. Pod pozycją tą sklasyfikowane są usługi przygotowania i podawania posiłków w lokalach, stołówkach i catering. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. usługi takie należy opodatkować 8-proc. stawką VAT.

Minister uznał, że spółka myli się w zakresie opodatkowania dań na wynos. Jego zdaniem działalność polegającą na dowozie do klientów gotowych dań trzeba traktować jako dostawę gotowych posiłków i dań. Zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) dostawa gotowych posiłków i dań z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc. opodatkowana jest stawką 5 proc. Minister wyjaśnił, że stawka ta ma zastosowanie wyłącznie do dostawy gotowych, czyli przygotowanych, przyprawionych i ugotowanych, posiłków i dań, zamrożonych lub pakowanych próżniowo lub w puszkach, pakowanych i etykietowanych z przeznaczeniem na sprzedaż.

Sąd przyznał rację ministrowi. Orzekł, że w przypadku gotowych produktów, nieprzygotowanych bezpośrednio do spożycia (tzn. nieugotowanych, nieusmażonych czy tylko podgrzanych), mamy do czynienia z towarem spożywczym. Jednak w przypadku gotowych posiłków i dań na wynos, przygotowanych w restauracji, a więc w stanie nadającym się do bezpośredniego spożycia, podatnik świadczy usługę związaną z wyżywieniem. Nie jest ona objęta 5 proc. stawką VAT, ale stawką 8 proc. Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Rzeszowie z 24 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Rz 176/12.