Skarżąca była partnerem konsorcjum spółek z różnych krajów. Liderem konsorcjum była spółka włoska, która miała oddział w Polsce. Konsorcjum zostało zawiązane w celu udziału w przetargu i realizacji zamówienia publicznego. Skarżąca chciała wiedzieć, czy ustalony w umowie między spółkami podział przychodów i kosztów między partnerów konsorcjum podlega opodatkowaniu VAT, oraz czy temu podatkowi podlega podział rozliczeń międzyokresowych dokonywany przez lidera konsorcjum na rzecz partnerów.

WSA orzekł, że podziału kosztów i przychodów przez lidera konsorcjum na podstawie not obciążeniowych i uznaniowych nie można zaliczyć ani do dostaw towarów, ani do świadczenia usług przez lidera na rzecz partnerów lub też odwrotnie.

Sąd uzasadnił, że partnerzy konsorcjum przekazują towary i usługi na rzecz lidera i wszyscy otrzymują wynagrodzenie. Nie można jednak utożsamiać podziału kosztów i przychodów z ceną za dostawę towarów lub świadczenie usług. Rozliczenie kompleksowe ma nastąpić między konsorcjum a zamawiającym i dopiero wtedy można mówić o stosunku prawnym, w którym dochodzi do dostawy towarów i świadczenia usług objętych VAT.

Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Poznaniu z 23 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Po 880/11.