– Kolej linowa stanowi całość i w takiej postaci podlega podatkowi od nieruchomości. Trudno sobie wyobrazić, aby wyciąg mógł funkcjonować bez poszczególnych części składowych – podkreślił sędzia Antoni Hanusz.

Sąd potwierdził zatem prawidłowość interpretacji podatkowej wydanej przez wójta gminy Mszana Dolna. Według organu pomiędzy dwiema grupami elementów, tj. nośnych i technicznych, istnieje ścisłe powiązanie. Bez urządzeń typu dźwigi, silniki, koła napędowe nie można mówić o istnieniu wyciągu. Nie zmienia tego też to, że poszczególne elementy są zaliczane do różnych grup w klasyfikacji środków trwałych. Jest to jedna budowla.

Uznanie takiej interpretacji za prawidłową oznacza, że gmina w uchwale może ustalić wysokość podatku od nieruchomości od całej wartości kolejki, a nie od poszczególnych składowych, tj. konstrukcji nośnych mających fundament. Stawka ta nie może przekroczyć rocznie 2 proc. wartości budowli, którą ustala się podobnie jak przy określaniu wartości początkowej środków trwałych dla amortyzacji podatkowej.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 14 lutego 2012 r., sygn. akt II FSK 1589/10