Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w takim przypadku nie świadczy usługi kompleksowej, ale usługi odrębne. Nie może więc opodatkowywać wszystkich takich usług według niższej 8-proc. stawki VAT (przed 2011 rokiem według stawki 7 proc.).

Sprawa dotyczyła interpretacji podatkowej, a spółka prowadząca hotel zamierzała wprowadzić dla swoich klientów nowy wzór umowy, tzw. rozszerzoną usługę noclegową. W skład tej nowej oferty miały być wliczone m.in. posiłki w restauracji hotelowej, oraz dodatkowe świadczenia rekreacyjne, takie jak bilety na imprezy, oprowadzanie po mieście, nauka gry w golfa, zabiegi odnowy biologicznej spa.

Według spółki jeśli ma ona prawo do zastosowania niższej stawki VAT dla noclegów, to może również skorzystać z tego w stosunku do świadczenia nowej tzw. rozszerzonej usługi noclegowej. W takiej sytuacji powinna udokumentować realizację tej umowy na fakturze pod jedną pozycją jako „usługa noclegowa”. Wynika to z tego, że dodatkowe atrakcje są elementem całej usługi kompleksowej, której świadczeniem głównym jest właśnie nocleg.

Minister finansów nie zgodził się ze spółką i stwierdził, że oferowana przez hotel rozszerzona usługa noclegowa nie stanowi usługi kompleksowej, a jedynie jest świadczeniem pobocznym. Dodatkowe elementy świadczonej usługi noclegowej stanowią jedynie jej atrakcyjne walory i mogłyby być przedmiotem odrębnego świadczenia.

Wojewódzki sąd administracyjny również uznał, że nie jest to usługa kompleksowa i przyznał rację organom podatkowym. Rozstrzygnięcie to potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Sędzia Roman Wiatrowski podkreślił, że w przypadku takiego pakietu usług, jakie opisała spółka prowadząca hotel, nie mamy do czynienia z usługami opodatkowanymi jedną stawką. Wykonanie przez spółki usługi noclegowej nie jest uzależnione od zapewnienia tych dodatkowych świadczeń dla gości.

Spółka powinna więc opodatkować wszystkie wykonywane czynności według stawek właściwych dla nich, nie zaś wyłącznie jak dla hoteli, które korzystają z obniżonej stawki zgodnie z ustawą o VAT, jako usługi związane z zakwaterowaniem. Wyrok jest prawomocny.