Skarżącą była matką dwójki dzieci. Jej mąż zginął w wypadku, a ona i dzieci odziedziczyli m.in. jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Skarżąca podkreślała, że odziedziczyła nie tylko obowiązki po mężu, ale też uprawnienia. Jednym z takich uprawnień jest możliwość pomniejszenia przychodu z umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym o koszty uzyskania przychodu, czyli koszt nabycia tych jednostek.

Sąd zgodził się z podatniczką. Wskazał, że z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wynika, że podatnik ma prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania przychodów uzyskanych za zbycie jednostek uczestnictwa, co wpływa na ustalenie wysokości obciążeń podatkowych.

Jak wyjaśnił WSA, uprawnienie do zaliczenia wydatku na nabycie jednostek uczestnictwa do kosztów uzyskania przychodów powstaje już w momencie ich nabycia, natomiast ustawa jedynie odracza w czasie moment uwzględnienia tego wydatku w kosztach podatkowych.

Sąd wskazał też, że za prawo majątkowe podlegające dziedziczeniu należy uznać prawo do pomniejszenia przychodu, o koszty poniesione przez spadkodawcę na nabycie jednostek uczestnictwa, które następnie zostały wykupione przez fundusz inwestycyjny.

Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 12 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Go 1140/11.