Koszt usługi poczty jest częścią świadczenia zasadniczego i stanowi element kosztu należnego od nabywcy. Oba świadczenia (towar i jego dostawa) są jedną usługą, złożoną z dwóch elementów. Sąd uznał, że podatnik nie może refakturować usługi przesyłki z 0-proc. stawką VAT. Do stosowania tej stawki jest uprawniona bowiem poczta.

Sąd przypomniał też, że przepisy unijnej dyrektywy przewidują wyłączenie z VAT kosztów związanych z wysyłką towarów poniesionych w imieniu klientów. Warunkiem zastosowania wyłączenia jest działanie w imieniu i na rzecz nabywcy. Trzeba mieć upoważnienie, z którego wynika, że sprzedawca może w imieniu nabywcy zawrzeć umowy z pocztą na dostarczenie towarów. Wyrok jest nieprawomocny.