Skarżąca spółka świadczyła usługi polegające na obsłudze płatności kartami płatniczymi. Był to więc podmiot trzeci w stosunku do banku oraz jego klienta, który korzystał z karty wydanej przez bank. Skarżąca spółka chciała wiedzieć, czy świadczone przez nią usługi są opodatkowane stawką podstawową VAT, czy są zwolnione z podatku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że są to usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 13 w związku z art. 41 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054). Zdaniem sądu usługi takie, jak świadczy skarżąca, a więc przeliczania kursów, sprawdzanie sald i inne związane z płatnościami kartą, dokonywane drogą elektroniczną, składają się na usługę przelewu pieniężnego i transakcji finansowych. Na zwolnienie takich usług z VAT wskazywał też Europejski Trybunał Sprawiedliwości (w sprawach C-2/95 i C-350/10).

Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Warszawie z 23 listopada 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 2409/11.