Sprzedaż doładowań kart do telefonów komórkowych w sklepach, na stacjach benzynowych i innych miejscach jest opodatkowana VAT. Problem, który rozstrzygnął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, dotyczył tego, w którym momencie powstaje obowiązek podatkowy.

Jak wyjaśnia Jacek Pawlik, doradca podatkowy z Eccom, podatnik wskazał, że z uwagi na efektywność sprzedaży częstą praktyką w tej działalności było tzw. dodrukowywanie doładowań na zapas. Faktyczne nabycie przez spółkę doładowania od operatora telekomunikacyjnego odbywało się zatem z chwilą wykonania transakcji, realizowanej przy pomocy terminala, zaś zaewidencjonowanie z tytułu sprzedaży, z chwilą jej dokonania.

Organ podatkowy twierdził, że skarżący powinien opodatkować doładowania już w momencie ich wydrukowania z terminalu e-va. Sąd nie zgodził się jednak z organem podatkowym.

Sąd, uznając wyjaśnienia podatnika za prawidłowe zgodził się również ze stwierdzeniem, że momentem powstania obowiązku podatkowego dla takiego typu transakcji nie jest moment wydruku doładowania z systemu e-va, a moment jego faktycznej sprzedaży. Sąd i podatnik oparli swoją tezę na art. 19 ust. 1 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz.1054), zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi.

Jacek Pawlik zwraca jednak uwagę, że moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży doładowań do telefonów komórkowych określa przede wszystkim art. 19 ust. 18 ustawy o VAT.

Zgodnie z nim przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sprzedaży kart telefonicznych lub innych jednostek uprawniających do korzystania z usług telekomunikacyjnych w systemie przedpłacowym. Jak mówi ekspert, nie zmienia to jednak słuszności tezy przyjętej przez sąd i podatnika.

Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał również, że o praktyce dodrukowywania na zapas doładowań do telefonów komórkowych świadczy spis z natury sporządzony przez spółkę. Wynika z niego, że w badanym okresie spółka wykazała 90 doładowań więcej, niż kupiła w systemie doładowań. Co więcej spółka w poszczególnych miesiącach sprzedawała więcej doładowań niż wydrukowała. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt I SA/Bk 159/11

Ważne!

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi