W ocenie sądu zwolnieni z tej opłaty są wszyscy pacjenci szpitali uzdrowiskowych. NSA uznał, że władze miejscowości uzdrowiskowej nie mają prawa żądać jej od osób, które płacą za pobyt w szpitalu.

Sędzia Beata Cieloch podkreśliła, że przepisy nie uzależniają stosowania zwolnienia z opłaty od tego, czy pacjent przebywa w szpitalu nieodpłatnie na podstawie skierowania lekarskiego, czy samodzielnie wykupił pobyt w takim ośrodku.

Zgodnie z przepisami osoba, która przebywa na terenie uzdrowiska, za każdy dzień pobytu musi uiszczać opłatę. Jest ona pobierana od osób przebywających w danej miejscowości w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych dłużej niż dobę. Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od osób przebywających w szpitalach.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 408/10