Wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał korzystny dla podatników wyrok, w którym stwierdził, że ojciec, który utrzymuje dzieci, ale ze względu na obowiązki w pracy, pozostawia je pod opieką dziadków, jest osobą faktycznie samotnie wychowującą dziecko i ma prawo do preferencyjnego rozliczenia PIT. Przypomnijmy, że rozliczenie PIT przez osobę samotnie wychowującą dziecko polega na możliwości płacenia podatku w podwójnej wysokości obliczonego od połowy dochodów tej osoby.

W sprawie, którą zajmował się WSA naczelnik urzędu skarbowego odmówił ojcu prawa do skorzystania z ulgi i nakazał zapłatę wyższego podatku. Urząd skarbowy, a następnie izba skarbowa, do której podatnik złożył odwołanie od decyzji uznały, że nie spełnia on warunków uznania za osobę samotnie wychowującą dziecko.

Podatnik złożył skargę do sądu, w której przedstawił, że od dnia rozwodu, matka porzuciła dzieci, nie interesuje się nimi i nie jest znane miejsce jej pobytu. Fakt, że dzieci mieszkają u dziadków, wynika z tego, że ojciec nie chciał po rozwodzie zmieniać miejsca zamieszkania dzieci, co wiązałoby się przede wszystkim z przeprowadzką do innego miasta i zmianą szkoły. Podatnik pozostawał w wolnym związku i miał pracę w innym mieście.

Na etapie postępowania ojciec przedstawił dowody na to, że finansowo utrzymuje dzieci. Ponadto do akt sprawy dołączył opinie dyrektora szkoły i wychowawcy dzieci, z której wynikało, że systematycznie interesuje się ich postępami w nauce. Dodatkowe oświadczenia dziadków potwierdzają, że ojciec odwiedza dzieci w weekendy.

Warszawski sąd analizując przedstawione dokumenty oraz stan faktyczny sprawy uznał, że decyzja organów podatkowych pozbawiających ojca prawa do ulgi jest wadliwa i musi zostać uchylona.

Sędzia Aneta Lemiesz w uzasadnieniu wyroku podkreśliła, że w tej sprawie ojciec spełniał wszelkie warunki do uznania go za osobę samotnie wychowującą dzieci. To, że dzieci przebywają u dziadków było wyrazem jego troski o pozostawienie dzieci w ich naturalnym środowisku, w którym się wychowały. Ponadto z oświadczeń dyrektora i wychowawcy szkoły wynika, że ojciec na bieżąco interesuje się ich wynikami w nauce oraz finansuje dzieciom wyjazdy na wycieczki szkolne oraz udział w szkolnych wydarzeniach. To jest wystarczają przesłanką do skorzystania z preferencyjnego rozliczenia. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III SA/Wa 2487/10

506 191 podatników rozliczyło PIT za 2010 rok jako osoby samotnie wychowujące dzieci