Naczelny Sąd Administracyjny zajął się kwestią opodatkowania czynności przekazywania towarów i usług finansowanych ze środków zakładowego funduszu socjalnego. Uczelnia wyższa wystąpiła do ministra finansów z pytaniem, czy działalność Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych (UFŚS), powinna być traktowana równorzędnie z prowadzeniem działalności gospodarczej przez uczelnię, a w konsekwencji powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem uczelni zarządzenie majątkiem funduszu socjalnego jest związane tylko i wyłącznie z dystrybucją środków tego funduszu socjalnego, i pozostają całkowicie poza prowadzoną przez uczelnię działalnością gospodarczą. To według uczelni przesądza o tym, że taka czynność nie powinna podlegać VAT.

Organ podatkowy nie zgodził się z uczelnią. Ta złożyła skargę na interpretację. Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sąd potwierdził swoją dotychczasową linię orzeczniczą i stwierdził, że podmiot zobowiązany do utworzenia i administrowania zakładowym funduszem socjalnym nie rozpoczyna i nie prowadzi działalności w celu dysponowania funduszem. Są to działania nieodpłatne poza zakresem działalności gospodarczej i ich wykonanie pozostaje poza VAT. Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT I FSK 449/10