W sprawie rozstrzygniętej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku polski sprzedawca artykułów RTV i AGD sprzedał produkty w systemie tax free konsumentom z Białorusi. W deklaracji VAT-7 wykazał więc sprzedaż ze stawką 0-proc. Organy podatkowe zakwestionowały rozliczenia skarżącego w VAT. Wskazały, że przepisy umożliwiające podróżnym otrzymanie zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów, które zostały wywiezione poza Polskę, zawierają warunki, od których spełnienia uzależniono zarówno zwrot VAT podróżnym, jak i możliwość zastosowania przez sprzedawcę preferencyjnej stawki 0-proc. Organy podatkowe uznały jednak, że prawo do zastosowania 0-proc. VAT w przypadku sprzedaży na zasadach tax free nie jest uzależnione wyłącznie od prawidłowo wystawionych i potwierdzonych dokumentów tax free. W omawianej sprawie skarżący zeznali w innym śledztwie, że nie kupili towarów.

WSA wskazał, że organy podatkowe bezkrytycznie oparły się na zeznaniach podróżnych przesłuchanych przed organami Białorusi. Sąd zgodził się, że zeznania te nie są wiarygodne. Co więcej, dokumenty tax free zostały pozytywnie zweryfikowane przez funkcjonariuszy celnych w trakcie odprawy granicznej. Dopiero przesłuchanie w Polsce i wyjaśnienie wątpliwości może podważyć dokument tax free. Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT I SA/Bk 720/10

3792 sprzedawców samodzielnie dokonywało zwrotu podatku podróżnym w 2009 roku (Ministerstwo Finansów gromadzi jeszcze dane za 2010 rok)