W rozpatrywanej niedawno przez Naczelny Sąd Administracyjny sprawie firma sprzedawała papierosy niemieckiemu przedsiębiorcy, który prowadził regularne przeprawy z Polski do Niemiec. Sprzedaż tę fakturowała jako WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów), która pozwala na zastosowanie stawki VAT 0 proc. Firma tłumaczyła, że w wyniku sprzedaży następowało przemieszczenie towaru na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W trakcie postępowania kontrolnego fiskus ustalił , że dostawy papierosów były dokonywane wprawdzie na statki niemieckie, ale cumujące w polskich portach, a dodatkowo ich sprzedawca nie posiada dokumentów potwierdzających, że tytoń kiedykolwiek został wywieziony z naszego kraju.

W ocenie NSA w sporze rację miał właśnie fiskus. Sam fakt sprzedaży papierosów na statek, nawet obcej bandery, nie powoduje bowiem automatycznego przemieszczania tego towaru między dwoma państwami. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 502/10