O możliwości zaliczenia wydatków na lunch z kontrahentami lub potencjalnymi klientami nie decyduje to, czy spotkanie było wystawne lub miało taki charakter. Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, to, czy spotkanie ma charakter wystawny, jest kryterium indywidualnym dla każdej spółki.

Dla jednej firmy samo wyjście na obiad będzie wystawne, a dla innej charakter wystawny będzie miało spotkanie dla stu osób organizowane w wytwornej i znanej restauracji.

Zdaniem sądu kryterium wystawności nie ma więc decydującego znaczenia dla kwalifikacji wydatków na lunch lub spotkanie do kosztów uzyskania przychodów. Istotne jest natomiast, czy poniesione wydatki można zaliczyć do reprezentacji. Jeśli tak, to zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wydatku takiego nie można zaliczyć do kosztów podatkowych.

Sąd uznał, że za wydatki mające charakter reprezentacji należy uznać wydatki na pizzę oraz gotowe zestawy obiadowe serwowane uczestnikom spotkania, podczas którego prezentowane są produkty, a także wydatki na posiłki w restauracji organizowane dla kierowników i kadry zarządzającej.

Sąd przyznał więc rację ministrowi finansów, który w wydanej interpretacji stwierdził, że spółka nie może zaliczyć powyższych dwóch rodzajów wydatków do kosztów podatkowych.

Minister uznał natomiast, że spółka może zaliczyć do kosztów wydatki na drobny poczęstunek (ciastka, kawę, herbatę) dla pracowników uczestniczących w prezentacji produktów firmy. Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT III SA/Wa 1234/10