Jak wynika z wczorajszych dwóch orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sprzedaż gruntu budowlanego po wygaśnięciu planu zagospodarowania przestrzennego jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Wyrok dotyczył sytuacji, gdy podatnik dokonywał dostawy gruntów, ale traktował ją jako zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn.zm.). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Sąd jednak stwierdził, że utrata mocy obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego nie zmienia charakteru gruntu. W okresie obowiązywania plan przewidywał, że jest to grunt budowlany. W efekcie – zdaniem sądu – należało uznać, że dostawa gruntu będzie opodatkowana VAT. Wyroki są nieprawomocne.

SYGN. AKT III SA/Wa 1185/10 i III SA/Wa 1186/10