We wczorajszym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy nieobowiązującego już rozporządzenia ministra finansów z 19 grudnia 2001 r. w sprawie podatku akcyzowego (par. 11 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz par. 14 ust. 1 pkt 1) są zgodne z konstytucją. Wyjaśnijmy, że pierwszy przepis określał moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży olejów, m.in. opałowych, a drugi przewidywał zwolnienie z akcyzy (z wyjątkami). Skarżąca spółka twierdziła, że przepisy zostały skonstruowane w ten sposób, aby uniemożliwić zastosowanie zwolnienia z akcyzy od olejów opałowych, które sprzedaje się na stacji paliw przy użyciu odmierzaczy paliw ciekłych (dystrybutora – przyp. red.). Ten sam olej opałowy sprzedawany w innym miejscu korzystał ze zwolnienia z akcyzy, natomiast rozlewany z dystrybutora na stacji benzynowej był opodatkowany stawką taką jak olej napędowy.

Trybunał Konstytucyjny nie podzielił jednak zarzutów skargi konstytucyjnej. Podkreślił, że par. 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów ustanowił zwolnienie z obowiązku podatkowego, który to obowiązek wynika z ustawy, a nie z rozporządzenia. Ustanawianie zwolnień z obowiązku podatkowego i zasad ich udzielania pozostaje natomiast w granicach swobody ustawodawcy. Rozporządzenie spełniało więc wymogi konstytucyjne. Wyrok jest ostateczny.

Sygn. akt SK 23/07