VAT 2011

Podatnik kupił trzy samochody, które będzie wykorzystywał w prowadzonej działalności gospodarczej. Chciałby odliczyć VAT od tego zakupu i od zakupu oleju napędowego do nich.

– Czy mogę taki VAT odliczyć – pyta pan Tomasz z Radomia.

Przepisy dotyczące odliczania podatku naliczonego w przypadku zakupu oleju napędowego (czy też innych rodzajów paliwa) do samochodów firmowych są niejasne. Zdaniem Przemysława Skorupy, doradcy podatkowego w Deloitte, jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie dają obecnie przepisy ustawy o VAT. Wynika to z faktu, że Trybunał Sprawiedliwości UE uznał w orzeczeniu w sprawie Magoora (C-414/07), że w części, w jakiej Polska ograniczyła prawo do odliczenia VAT w stosunku do przepisów obowiązujących przed 1 maja 2004 r., przepisy polskiej ustawy o VAT są sprzeczne z prawem wspólnotowym.

– W świetle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości podatnikom przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do samochodów, które mają homologację ciężarową i ładowność powyżej 500 kg (tzw. samochody z kratką) – tłumaczy Przemysław Skorupa.

Ponadto – jak podkreśla ekspert – nie budzi wątpliwości możliwość odliczenia podatku przy nabyciu paliwa do samochodów spełniających tzw. wzór Lisaka, odnoszący się do dopuszczalnej ładowności danego samochodu. To właśnie w odniesieniu do takich samochodów Polska wprowadziła ograniczenia w odliczaniu podatku przy nabyciu paliwa – od 1 maja 2004 r., a następnie od 22 sierpnia 2005 r.

Nadal jednak kontrowersje budzi możliwość odliczenia podatku przy nabyciu paliwa do zwykłych samochodów osobowych, niespełniających kryteriów właściwych dla samochodów z kratką czy też niewypełniających wspomnianego wzoru Lisaka.

Przemysław Skorupa zauważa, że większość sądów administracyjnych stoi na stanowisku, że w przypadku takich samochodów podatnicy VAT nie mogą odliczyć podatku naliczonego przy nabyciu paliwa. Jednak WSA w Krakowie orzekając w sprawie spółki Magoora – po wydaniu orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE – uznał, że prawo do odliczenia przysługuje w przypadku nabycia paliwa do wszystkich samochodów, co motywował względami konstytucyjnymi. Niestety w sprawie tej odmówił ostatnio (22 listopada 2010 r.) podjęcia uchwały skład 7 sędziów NSA. Kwestia ta będzie musiała jeszcze poczekać na ostateczne rozstrzygnięcie sądów.

Ważne!

Projekt noweli ustawy o VAT, który znajduje się w Senacie, przewiduje od 1 stycznia 2011 r. ograniczone odliczenie od zakupu aut do 60 proc. VAT z faktury nie więcej niż 6 tys. zł. Odliczenie podatku od zakupu paliwa będzie niemożliwe