Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną dilera samochodów osobowych dotyczącą interpretacji VAT. Sąd uznał, że w przypadku dilerów samochodów, czyli podmiotów zajmujących się ich odsprzedażą, pełne odliczenie podatku naliczonego dotyczy wszystkich samochodów.

– Zarzut błędnej interpretacji przez sąd I instancji art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług okazał się słuszny – wyjaśniła sędzia NSA Maria Dożynkiewicz.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego ograniczenie prawa do odliczenia VAT wprowadzone w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT nie dotyczy podmiotów, których przedmiotem działalności jest nabywanie aut w celu dalszej odsprzedaży. Zgodnie z nim w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60 proc. kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6 tys. zł.

Nie ulega wątpliwości, że skarżąca jest dilerem samochodów osobowych, które są także wykorzystywane do jazd testowych, próbnych i zastępczych. Prawo do pełnego odliczenia VAT jest uzależnione od tego, kto dokonuje sprzedaży, tj. podmiot, którego przedmiotem działalności jest dalsza odsprzedaż samochodów, a nie rodzaj samochodu. Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się ze stanowiskiem sądu I instancji, że w zakresie prawa do pełnego odliczenia VAT ustawodawca skoncentrował się na przedmiocie sprzedaży, a nie na podmiocie.

W związku z tym spółka, której przedmiotem działalności jest odprzedaż nabytych samochodów osobowych, miała prawo do pełnego odliczenia o podatku od towarów i usług, nawet od aut wykorzystywane do jazd testowych czy zastępczych. Nie ma przy tym znaczenia czas wykorzystywania. Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny, obowiązek wpisania środków trwałych po roku do ewidencji przewidziany w podatku dochodowym nie ma żadnego przełożenia na rozliczenia VAT.

Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT I FSK1875/09