Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że premie i nagrody, które spółka wypłaca swoim pracownikom, należy uznać za przychód ze stosunku pracy. Zdaniem sądu o możliwości zaliczenia do kosztów takich wypłat lub braku takiej możliwości decyduje źródło pochodzenia środków przeznaczonych na nagrody.

W omawianej sprawie źródłem wypłat jest zysk netto wypracowany przez spółkę. Sąd wyjaśnił, że zysk netto to zysk, który pozostał po opodatkowaniu. W efekcie, jak uzasadniał sąd, nagroda czy premia ma charakter zbliżony do dywidendy.

Pracownicy otrzymują bowiem gratyfikację za wypracowanie zysku w spółce. A zatem tak jak dywidenda wypłacana akcjonariuszowi nie stanowi dla spółki kosztu uzyskania przychodów, tak nagroda lub premia wypłacana z zysku spółki nie może być zaliczona do kosztów. Sąd uznał więc, że minister finansów, który zmienił wydaną wcześniej przez siebie interpretację indywidualną, zajął prawidłowe stanowisko.

Wyjaśnijmy, że udział w zysku pracownicy zapewnili sobie na podstawie zbiorowego układu pracy. Skarżącą była jedna ze spółek węglowych. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III SA/Wa 160/10