Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w przypadku pożyczek mieszkaniowych udzielanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) nie dochodzi do świadczenia usług, a pracodawca działa jako administrator środków zgromadzonymi w funduszu.

– Pracodawca, udzielając pożyczki mieszkaniowej pochodzącej z tego funduszu, nie działa jak podatnik VAT – podkreśliła sędzia sprawozdawca Małgorzata Fita.

Spółka jako pracodawca udzielała swoim pracownikom oprocentowanych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS na 1 proc. rocznie. Uważała, że ich udzielanie nie podlega VAT. Zdaniem organu interpretacyjnego jest to czynność objęta VAT, choć zwolniona z tego podatku. W związku z tym czynność tą spółka powinna udokumentować fakturą (na żądanie osób fizycznych nieprowadzących działalności) i uwzględnić przy ustalaniu proporcji zgodnie z art. 90 ustawy o VAT.

Podatniczka zaskarżyła interpretację. Zarówno sąd I jak i II instancji uznał, że fiskus nie uwzględnił uregulowań zawartych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W ocenie sądów nie można przyjąć, że oprocentowanie kredytu mieszkaniowego jest odpłatnością pracodawcy za przekazanie do dyspozycji pracownika określonej kwoty kapitału. Właścicielem środków zgromadzonych na rachunku bankowym jest ZFŚS, a nie spółka. W związku z tym pracodawca nie działa jako podmiot zajmujący się profesjonalnym świadczeniem usług.

Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT I FSK 1783/09