Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego w sprawie interpretacji podatkowej wydanej na wniosek BRE Bank SA. Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem fiskusa, że w przypadku usług dyskontowych opodatkowaniu VAT podlega cała suma, na jaką opiewa dany instrument dyskontowy.

– Podstawą opodatkowania jest tylko wynagrodzenie, czyli dyskonto – podkreśliła sędzia sprawozdawca Małgorzata Fita.

Nie ma znaczenia, czy bank nazwie tę należność wynagrodzeniem, zapłatą czy świadczeniem. Opodatkowaniu podlega tylko należność, którą bank pobiera jako wynagrodzenie za usługę.

Jak podkreśla pełnomocnik spółki Artur Nowak, radca prawny, partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, wyrok ma znaczenie nie tylko dla banków, ale też dla innych podmiotów świadczących zwolnione z VAT usługi pośrednictwa finansowego, np. sprzedaż walut, operacje na instrumentach pochodnych, obrót papierami wartościowymi.

Spór w sprawie dotyczył interpretacji w zakresie opodatkowania instrumentów finansowych. Bank wyjaśnił, że nabywa instrumenty dyskontowe, np. bony skarbowe, po cenie niższej niż wartość nominalna. W terminie wymagalności lub sprzedaży danego instrumentu realizuje cenę nominalną lub sprzedaży. Różnica to dyskonto i tylko tę kwotę bank chciał uwzględniać w wartości podstawy opodatkowania VAT. Sądy administracyjne obu instancji potwierdziły to stanowisko. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 1402/09