Wspólnota mieszkaniowa może podejmować dwa rodzaje czynności. Po pierwsze, mogą to być czynności dotyczące nieruchomości wspólnej. Po drugie, dotyczące lokali członków wspólnoty – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (sygn. akt I SA/Bk 245/10). W tym pierwszym przypadku chodzi np. o wydatki na remonty. Druga sytuacja dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, np. zakup mediów. Jak wyjaśnia Beata Porter, starszy konsultant w kancelarii Paczuski & Taudul, sąd zwrócił uwagę, że wspólnota jest odrębnym od jej członków (właścicieli lokali) podmiotem prawnym.

– W konsekwencji, obciążając właścicieli lokali kosztami związanymi z ich odrębnymi lokalami, wspólnota działa jak pośrednik, dokonując ich odsprzedaży. Czynność ta podlega opodatkowaniu VAT i powinna być udokumentowana fakturą – stwierdza Beata Porter. Oznacza to, że wspólnota może refakturować usługi oraz media nabywane przez nią we własnym imieniu, ale na rzecz właścicieli poszczególnych lokali.

Sąd zwrócił jednak uwagę, że inaczej należy zakwalifikować działania podejmowane przez wspólnotę w odniesieniu do nieruchomości wspólnej (np. zarząd, remonty, utrzymanie porządku, dostawa mediów dla nieruchomości wspólnej itp.). Beata Porter stwierdza, że zdaniem sądu w takiej sytuacji odbiorcą usług jest wspólnota, która działa na własną rzecz. Dodaje ona, że wspólnota nie występuje w takim przypadku w charakterze podatnika, przez co nie dochodzi do dostawy towarów ani do świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT. – Nie ma zatem podstaw do wystawiania faktur w tym zakresie – stwierdza nasza rozmówczyni.

Dodaje też, że wyrok WSA w Białymstoku jest słuszny i potwierdza linię orzeczniczą prezentowaną przez WSA w Gorzowie Wielkopolskim, Warszawie, Krakowie, Gliwicach a także Naczelny Sąd Administracyjny.

Nie zmienia to jednak stanowiska organów podatkowych, które twierdzą, że żadne z czynności wspólnoty, ani te związane z nieruchomością wspólną, ani te dotyczące członków wspólnoty (np. zakup mediów), nie podlegają opodatkowaniu VAT, a przez to nie mogą być refakturowane.

Ważne!

Wspólnota mieszkaniowa musi refakturować usługi jej członkom w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeśli wspólnota otrzyma fakturę 7 dnia od wykonania usługi, to tego samego dnia powinna wysłać refaktury członkom wspólnoty