Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne organu podatkowego w sprawach dotyczących pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia. W ocenie sądu nie można uznać, że doręczenie zastępcze decyzji podatkowej było skuteczne, skoro przesyłka została ponownie doręczona na nowy adres.

– Jeżeli organ podatkowy podjął próbę powtórnego doręczenia, to termin do wniesienia odwołania biegnie dopiero od tego momentu – podkreślał sędzia Jan Rudowski. Inna interpretacja byłaby sprzeczna z zasadą zaufania do organów podatkowych. Sąd zauważył, że pełnomocnik podatnika dostał przesyłkę na nowy, wskazany w zgłoszeniu aktualizacyjnym adres. W związku z tym zasadnie mógł przyjąć, że wcześniej decyzja nie była doręczona.

Sąd podkreślił, że jeśli organ podatkowy wysłał decyzję na stary adres do doręczeń, a potem trafiło do niego pismo zawiadamiające o zmianie tego adresu, to do wywodzenia skutków z tzw. doręczenia zastępczego należy podchodzić ostrożnie.

Organ I instancji nadał dwie decyzje na adres pełnomocnika podatnika wskazany w aktach. W czasie gdy przesyłka była już raz awizowana, do organu dotarła informacja o zmianie adresu pełnomocnika. Organ postanowił doręczyć decyzję na nowy adres. Pełnomocnik podjął przesyłki i złożył odwołanie z zachowaniem 14-dniowego ustawowego terminu. Organ odwoławczy uznał, że termin do złożenia odwołania zaczął biec od pierwszego doręczenia na stary adres. Wskazał, że decyzja była dwukrotnie awizowana i po upływie 14 dni doręczenie było skuteczne w tzw. trybie zastępczym. Sądy obu instancji uznały jednak, że decyzja została skutecznie doręczona dopiero na nowy adres kancelarii i pełnomocnik nie uchybił terminowi do złożenia odwołań.

Wyroki są prawomocne.

Sygn. akt II FSK 442-443/09.