Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatnika, który w rozliczeniu za 2004 rok nie wykazał dochodu ze sprzedaży ekspektatywy odrębnej własności mieszkania. Sąd potwierdził, że w takiej sytuacji podatnik miał obowiązek zwrotu ulgi mieszkaniowej, z której korzystał w latach poprzednich w związku z wniesieniem wkładu budowlanego. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nie jest też jednym z praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). W związku z tym, nawet jeśli podatnik przeznaczył pieniądze z jej zbycia na nabycie kolejnego mieszkania, nie mógł skorzystać ze zwolnienia w podatku.

Podatnik w listopadzie 2001 roku podpisał ze spółdzielnią umowę na budowę mieszkania. Kolejne wpłaty z tytułu wkładu budowlanego pozwoliły podatnikowi na skorzystanie z ulgi przewidzianej w nieobowiązującym już art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o PIT.

Po sprzedaży ekspektatywy organy podatkowe zażądały zwrotu ulgi. Ustawodawca zastrzegł bowiem, że wycofanie wkładu budowlanego skutkuje obowiązkiem zwrotu odliczenia. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 1754/08.

Słownik

Ekspektatywa to tzw. prawne oczekiwanie, przyszła wierzytelność, dotyczy sytuacji, w której jeszcze nie wszystkie wymogi prawne powstania wierzytelności zostały spełnione.