Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że dodatki o kodzie CN 3811, które poprawiają jakość paliw silnikowych, przed zmieszaniem z paliwami należy opodatkować podatkiem akcyzowym. Jak uzasadniał sąd dodatki te należy traktować jak paliwa, co potwierdził w wyroku z 18 grudnia 2008 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (sprawa C-517/07).

Trybunał uznał, że intencją prawodawcy europejskiego było opodatkowanie dodatków paliwowych przed zmieszaniem z paliwem. Warszawski sąd przyznał, że polska ustawa o podatku akcyzowym zawiera regulacje, które są odwzorowaniem dyrektyw 2003/93 oraz 92/81 EWG.

Dodatki o kodzie CN 3811 należy zatem opodatkować według stawki określonej w art. 89 ust. 1 pkt 14 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11 z późn. zm.). Stawka wynosi 1822 zł za 1 tys. litrów. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III SA/Wa 94/10